sodo th an binh a

Ban Chi ủy chi bộ:

+ Bí thư chi bộ: Đồng chí Trịnh Văn Nguyên

+ Phó bí thư: Đồng chí Trần Thanh Phong

+ Chi ủy viên: Đồng chí Đặng Thị Hằng

Ban Giám Hiệu nhà trường:

+ Hiệu trưởng: Thầy Trịnh Văn Nguyên

+ Phó Hiệu trưởng: Thầy Trần Thanh Phong

+ Phó Hiệu trưởng: Cô Đặng Thị Hằng

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

+ Chủ tịch: Thầy Bùi Duy Tiến

+ Phó chủ tịch: Cô Đặng Thị Hằng

+ Ủy viên BCH: Cô Nguyễn Thị Tùng

Chi đoàn thanh niên:

+ Bí thư: Thầy Nguyễn Công Kiên

+ Phó Bí thư: Cô Đoàn Thị Ngọc Châu

Các Tổ khối trưởng:

+ Tổ trưởng Tổ lớp 1: Cô Giang Thị Hương

+ Tổ trưởng Tổ lớp 2: Cô Bùi Thị Hà

+ Tổ trưởng Tổ lớp 3: Cô Hồ Thị Mạnh

+ Tổ trưởng Tổ lớp 4: Cô Vũ Thị Hương

+ Tổ trưởng Tổ lớp 5: Thầy Trần Hữu Dũng

+ Tổ trưởng Tổ Anh văn: Cô Nguyễn Thị Lượng

+ Tổ trưởng Tổ Thể dục-Mỹ thuật-Hát nhạc-Tin học: Thầy Trương Văn Mạnh

+ Tổ trưởng Tổ văn phòng: Thầy Trần Thanh Phong