HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023 Tại Trường Tiểu học An Bình A đã diễn ra Hội Nghị Viên chức và Người lao động năm học 2023-2024. Về dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Long – Cán bộ Văn hóa xã An Bình; ông Nguyễn Thế Vinh – Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học An Bình A.

Sau hơn 3 giờ làm việc tập trung Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân trường học, Hội nghị đã đi đến thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu cho năm học 2023-2024 và hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết năm học này.

z4761566861273_3afcd0eee653e4e2521da4a375c39868hình ảnh toàn cảnh Hội nghị

z4761566839449_2924f65f4cdccc2d4aa7dc7b6abb34f4

Hình ảnh Đoàn Chủ tịch

z4761566860322_d8d9942de34809998b5645eaf0559930

Hình ảnh toàn cảnh Hội nghịz4761566822476_bcde8675899ac0ff4b8e2559ed7ee179

Hình ảnh Đoàn Thư ký

z4761565786724_e7524a216bdf4e09dc6347465f501869

Hình ảnh bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra 

z4761565676194_dad64bbd1a0ca3fc18d01c8e8bb00c59

Cá nhân đạt CSTĐ cơ sở

z4761565655542_bd45f65909b5db96aa5a087d40f97ad5

Cá nhân được UBND huyện khen

z4761565632617_0b17b87aa2433271d0dd0f20ae3a6ec2

Cá nhân được Liên đoàn lao động huyện khen