KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023

Thực hiện Công văn số 346/PGDĐT-PCGD ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, hôm nay ngày 02 tháng 10 năm 2023 Trường TH An Bình A tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Sự học là vô cùng”, “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”, “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi” hay“Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”,“Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”,

Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương sáng ngời về tự học. Người đã tự vừa học vừa làm, vừa lao động kiếm sống, tự học để biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ trên thế giới.

Trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng ta đã coi “Giáo dục đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Chủ trương này đã tạo môi trường học tập rộng rãi, đầu tư cho giáo dục ngày càng được tăng cường. Tinh thần “Học thì ấm vào thân, học để xoá nghèo, học để làm giàu, học bằng mọi hình thức, học ở mọi nơi, học để phát triển bền vững” đã thực sự lan rộng, tạo nên xã hội học tập ở Việt Nam. Xây dựng xã hội học tập là chủ trương lớn, đúng đắn của Ðảng và Nhà nước ta. Xã hội học tập là cơ sở để tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, tri thức cao phục vụ cho công cuộc CNH – HÐH đất nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện của giáo dục Việt Nam theo Nghị Quyết 29 của Đảng.

Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là dịp để tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp giáo dục đã và đang phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã dần thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình và mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là “Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập và đào tạo”;

Kính thưa Các thầy cô giáo cùng các em học sinh!

Nhân Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 Trường Tiểu học An Bình A phát động tới tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh Trường TH AN Bình A một số nội dung sau:

  1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập;
  2. Mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo.
  3. Các em học sinh hãy xây dựng kế hoạch, mục tiêu đọc sách của mình, tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” một cách hiệu quả, đây là cơ hội để các em đọc nhiều sách hay, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm học tập; cần đọc sách tự giác, chuyên cần, tích cực chủ động, học từ sách vở, học ngoài xã hội, học ở thầy cô, học ở bạn bè, học kiến thức, học cách sống và đạo lí làm người, để trở thành người có ích, và sau này khi trưởng thành chúng ta vẫn tiếp tục nỗ lực học tập không ngừng như tấm gương học tập của chủ tịch Hồ Chí Minh.
  4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thư viện trường học: Tổ chức giới thiệu sách hay, thi viết cảm nhận qua việc đọc sách; phối hợp với phụ huynh, học sinh tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các thư viện lớp học, thư viện thân thiện, thư viện xanh,… để xây dựng phong trào đọc sách thường xuyên, hiệu quả; Thực hiện có hiệu quả mỗi tuần một tiết đọc sách trên TKB của các lớp.
  5. Khai thác, sử dụng có hiệu quả trang web của nhà trường nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, phụ huynh, học sinh và nhân dân tìm đọc.
  6. Phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức, các tổ chức, cá nhân để tổ chức tặng sách cho thư viện nhà trường; tặng sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích cao trong học tập,…
  7. Tổ chức diễn đàn về phương pháp dạy và học trực tuyến, cách sử dụng các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams,…), cách thức khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn và hiệu quả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Mỗi người chúng ta hãy chung tay xây dựng xã hội học tập để chứng minh sức mạnh trí tuệ của con người Việt Nam và của đất nước Việt Nam, chúng ta cùng quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng thịnh vượng, phát triển bền vững sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

          MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

z4745270800759_ca2060a9ac3cb2f4b2ac1076364772abz4745270807929_c63ce0a4e29169d707c12274506ae618

 

z4745270804068_7213c94cfc919864a5b2851c7f7bdfcc

 

z4745218213596_3a996d0c4d3e461996ce13217491c0c3

z4745218306566_081dc434e53fc4ec76035ae2b9ca906a

z4745218245842_ec65430ef28243936ae2e105c3efd0d3

z4745218372658_d50b092ce3ac4610809c5fc2eb8580df

 

z4745270814737_594f031ebba7a690cf3c8b5e6e8a6174

z4745270821374_0abe50e659f669bd8bfa8b198f442c5b

z4745270825864_0f852fc8d571deff6ad45476f991eba4

z4745270815507_62afaaac1e8f56f7de28d0521a54873d